White Russian

Instructions

Select shake base or Vanilla shake
1 fl. oz milk
1 shot (1.5 fl oz) Kahlua®
1 shot (1.5 fl oz) Vodka
Blend!
Garnish:
- Rich's® On Top
- Cherry